Privacyverklaring

Het Kloskant Atelier Amsterdam Gon Homburg verzamelt persoonsgegevens van cursisten om deze van dienst te zijn en te begeleiden tijdens hun lessen kantklossen.
Deze gegevens worden op een veilige manier bewaard en niet met derden gedeeld. Deze gegevens worden bewaard zolang de cursist bij het atelier lessen volgt. Worden deze gestopt, worden de gegevens verwijderd.
Deze website is ondergebracht bij WebXtra, die cookies plaatst, die uitsluitend voor analytische doeleinden gebruikt worden, zoals het tellen van het aantal bezoeken, bezoekers en welke pagina’s bezocht worden.
De cursisten hebben ten allen tijde het recht hun gegevens in te zien en te laten verwijderen.


©2018 Gon Homburg 0653 713715. Laatst gewijzigd: 7-06-2018